Yatırım kolaylaştırma görüşmeleri, taslak anlaşma ekine eklenmiş kalan sorunları çözüyor

Beykozlu

New member
Kalkınma için Yatırımın Kolaylaştırılması (IFD) müzakerelerine katılan DTÖ üyeleri, tüm bu sorunlar çözüldükten sonra, taslak anlaşmanın öne çıkan sorunları içeren ekini kaldırmayı kabul etti. Müzakere metninin 2023 ortasına kadar tamamlanması hedefine yönelik bu önemli başarı, iki günlük müzakere turunun ardından 5 Nisan’da yapılan genel kurulda açıklandı. Katılımcılar ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin ve en az gelişmiş ülkelerin (LDC’ler) gelecekteki IFD anlaşmasını uygulamak için teknik yardım ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarını kendileri değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ihtiyaç değerlendirmeleri üzerine özel bir oturum düzenlediler.
 
Üst