Toplumsal medya hesaplarımızı kapatmalı mıyız?

Leila

Global Mod
Global Mod
Beste Nâsır

Sosyal medyanın artık neredeyse sıklıkla bilinçsizce ve/veya rastgele paylaşımların yapıldığı ortam haline geldiği günümüzde hepimizin aklında dolanır durur kimi vakit “Acaba toplumsal medya hesaplarımızın tamamını ya da birkaçını kapatsak mı?” sorusu. Bir yandan bir daha ortasında bulunduğumuz bu çağda birbirimizle bağlantı kurabilmemizin tahminen en kolay ve en süratli yolu olarak karşımızda duruyor toplumsal medya ancak bir yandan da bir daha tahminen de biroldukça başlık altında toplanabilecek tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor hepimizi. İşte bu sakıncalı, tehlikeli noktalardan kimileri, hatta tam olarak sayısıyla da tabir etmek istersek on tanesi, Jaron Lanier’ın ‘Sosyal Medya Hesaplarınızı Çabucak Artık Kapatmanız İçin On Argüman’ isimli Garaj Yayınevi etiketiyle okurla buluşan kitabında gözlerimizin önüne seriliyor.Lanier’ın kitabında toplumsal medyanın hepimiz için oluşturduğu ya da oluşturabileceği bu sakıncalı noktalardan on tanesi; toplumsal medyanın hepimize özgür irademizi kaybettirebileceği, günümüzde artık her alanda kendisini fazlaca daha açık bir biçimde gösteren çılgınlıklara, bilinçsizliklere, düşünememe halinin artık bütün alanlara sıçramasına direnebilmenin bir yolunun da toplumsal medyayı kullanmayı bırakmak olabileceği, toplumsal medyanın bir daha hepimizi kimi yollarla “insan olma” halinden giderek uzaklaştırabileceği, toplumsal medyanın gerçeğin izini kaybettirip herkesi ve her şeyi sahteleştirebileceği, toplumsal medyanın hepimizin söylem(ler)inde mana ve tutarsızlık sorunları yaratabileceği, her alanda ve her vakit epeyce kıymetli olan “empati potansiyelimiz”i toplumsal medyanın yok bile edebileceği, bir daha çağımızda hayli yaygın haliyle gördüğümüz “mutsuzluk” halinin toplumsal medyada karşılaştıklarımızla daha da büyüyebileceği, toplumsal medyanın bir daha hepimizi iktisat bakımından da hiç istemeyeceğimiz bir durumda bırakabileceği, bir daha hepimiz için her vakit fazlaca değerli bir alan olan siyaseti toplumsal medyanın yapısal açıdan uygun olmadığı için olanaksızlaştırabileceği ve sonuncusu da toplumsal medyanın hiç birimizi ruhsal manada yahut ruhsal manada tatmin edemeyebileceği olarak sıralanıyor.

Peki sahiden herkes için bu biçimde olabilir mi?

Toplumsal Medya Hesaplarınızı Çabucak Artık Kapatmanız için 10 Argüman, Jaron Lanier, Mütercim: Davet Peker, 176 syf., Garaj Kitap, 2022.

Lanier, toplumsal medya hesaplarımızı kapatabilmemizin hepimiz için daha gerçek olabileceğini işte bu on argümanı ve bu argümanları destekleyici kanılarını ortaya koyarak ileri sürüyor. Kitabın tamamı ihtimamlı okunduğunda Lanier’ın bu on argümanını ortaya koyarken ve onları destekleyici fikirlerini hepimizle paylaşırken ikna edici olduğunu düşünebiliriz lakin toplumsal medyanın hepimiz için bütün bu on argümanı da kesin olarak meydana getireceğini söyleyebilir miyiz? bir daha toplumsal medyayı, kullandığımız her platformda da aslında olması gerektiği üzere, epey pahalı hocam İoanna Kuçuradi’nin çoğunlukla vurguladığı bir prensip olan hedefinin şuurunda ve fonksiyonu yerine gelecek biçimde kullanmayı deneyebilir miyiz ya da bütün platformları hedefinin şuurunda ve fonksiyonu yerine gelecek biçimde kullanmayı biliyor muyuz, şayet bilmiyorsak da öğrenebilir miyiz? Bu soruların doyurucu yanıtları, bu platformların tamamını kullanırken hepimize sağlıklı sonlar koyabilme imkanı verebilir ve Lanier’ın bu on argümanını her birimizin kendi ismimize tartışmaya, sorgulamaya açabilmemiz için yol gösterici olabilir.

Kendi adıma söz etmek istersem, toplumsal medyanın Lanier’a nazaran, hepimiz için oluşturabileceği sakıncalar için ortaya koyduğu bu on argümanın ortasında Lanier’a katıldığım argümanlar kadar bir daha Lanier’a katılmadığım argümanlar da var. bir daha yeri gelmişken söz etmek istersem, Lanier’a katıldığım argümanlar içinde toplumsal medyanın hepimizde ruhsal manada yahut ruhsal manada bir epeyce açıdan tatminsizlik oluşturabileceği, bir daha toplumsal medyanın hepimizi yaşadığımız her an ilgilendirecek olan siyaseti imkansız hale getireceği, toplumsal medya paylaşımlarımızın bir daha toplumsal medya platformları ortasında yer aldığı için hiç birimize ekonomik bakımdan katkıda bulunmayacağı, günümüzde artık her alanda kendisini fazlaca daha açık bir biçimde gösteren çılgınlıklara, bilinçsizliklere, düşünememe halinin artık bütün alanlara sıçramasına direnebilmek için seçebileceğimiz bir yolun da toplumsal medyayı kullanmayı bırakmak olacağı ve bir daha toplumsal medyanın hepimizde seviyeleri farklılaşabilse de bağımlılık yaratması ve bir manada özgürce, tahminen daha faydalı vakit içinder geçirebilmemizi engellemesi, hatta tahminen de öbürleri ötürüsıyla bir daha bir bakımdan özgürce ve bir manada da tam olarak istediğimiz paylaşımlara yer veremememiz varken; Lanier’a katılmadığım argümanlar içinde da toplumsal medyanın hepimizi kimi yollarla “insan olma” halinden giderek uzaklaştıracağı, bir daha toplumsal medyanın gerçeğin altını oyarak herkesi ve her şeyi sahteleştireceği, toplumsal medya yardımıyla hepimizin söylemiş olduklerinde mana ve tutarsızlık meseleleri oluşacağı, hepimiz için her alanda ve her vakit fazlaca kıymetli olan “empati kapasitemiz”in toplumsal medya kullanmasıyla bir arada yok olacağı ve son olarak da çağımızda epey yaygın haliyle gördüğümüz “mutsuzluk” halinin toplumsal medyada karşılaştıklarımızla daha da büyüyeceği var.

Lanier’a katıldığım argümanları ve Lanier’e katılmadığım argümanları sıralarken göz önünde bulundurduğum kriterlerden birincisi, üstte da kelam ettiğim üzere, kullandığımız bütün toplumsal medya hesaplarımızda aslında benim de dikkat etmemiz gerektiğini düşündüğüm bir unsur olan kullandığımız hangi toplumsal medya hesabı ya da hangi toplumsal platform olursa olsun o toplumsal alanın hedefinin şuurunda ve fonksiyonu yerine gelecek biçimde kullanılıp kullanılmadığıdır ve alışılmış bunun da her toplumsal platform için hem tek tek tıpkı vakitte o toplumsal alanın aslında kullanım hedefinin ve fonksiyonunun ne olması gerektiği hakkındaki bilgiye dayalı olarak kıymetlendirilmesi gerekir. bir daha argümanları sıralarken göz önünde bulundurduğum öbür bir kriter de, toplumsal medya platformlarını kullanırken yaşadığım şahsi tecrübelerim. Kendi tecrübelerim de hayata bakışımın ve olağan toplumsal medya platformlarına bakışımın da epeyce büyük bir modülünü oluşturuyor.

Okumaya devam et...
 
Üst