Şubatta tarım girdi fiyatları yıllık 80,99 arttı

Beykozlu

New member
Enflasyonu tetikleyen ana eserlerden olan besin fiyatlarının birinci çıkışı olan tarım alanındaki girdi fiyatları artmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) deklare ettiğı ziraî girdi fiyat endeksine (Tarım-GFE) nazaran, 2022 yılı şubat ayında bundan evvelki aya göre yüzde16,69, bundan evvelki yılın aralık ayına nazaran yüzde 28,50, bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 80,99 ve on iki aylık ortalamalara bakılırsa yüzde 36,85 artış gerçekleşti.

Ana kümelerde bundan evvelki aya bakılırsa ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,60, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 17,69 artış gerçekleşti.

bundan evvelki yılın birebir ayına bakılırsa nazaran ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 86,59 artış yaşandı.


Yıllık bazda en çok veteriner harcamaları ve materyallerde yaşandı

Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 23,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 27,91 ile materyaller oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 138,11 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 121,77 ile güç ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye göre 8 alt küme daha düşük, 3 alt küme daha yüksek değişim gösterdi Aylık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 3,62 ile makine bakım masrafları ve yüzde 5,50 ile öbür mal ve hizmetler oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 32,75 ile ziraî ilaçlar ve yüzde 31,15 ile hayvan yemi oldu.

bundan evvelki aya bakılırsa gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 0,41 ve veteriner harcamaları yüzde 0,21 azalış gösterdi.

Okumaya devam et...
 
Üst