Mevduat ve katılma hesapları kur artışına karşı korunmaya devam edilecek

Beykozlu

New member
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, finansal sistemin geliştirilmesi çerçevesinde yürütülen mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması faaliyetlerine yönelik, 2023 yılı için 25 milyar liralık bütçe öngörüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketleri iş dünyasında desteklemek için bir hayli mekanizmayı uygulamaya sokmayı amaçlıyor.

KOBİ’lerin krediye ulaşma imkanı

Finansal dalı geliştirici çalışmalarla kredi garanti kurumlarına kaynak transferi ve Hazine takviyeli kredi kefalet uygulamasıyla teminat yetersizliği bulunan KOBİ ve KOBİ dışı firmaların krediye erişim imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun finansman imkanı sağlanıyor

Bu kapsamda, AR-GE ve yeniliğin finansmanına yönelik aktif sistemlerin devreye sokulmasıyla yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun şartlarda uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanması öngörülüyor.


Girişimcilik destekleniyor

Finansal eser ve hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması gayesi doğrultusunda alternatif finansman biçimleri geliştirilirken, bu kapsamda Bakanlığın yetki alanında bulunan teşebbüs sermayesi fonlarına kaynak transferi ve beraberinde üst fonlara kaynak transferi kararları ile girişimcilik ekosistemi destekleniyor.

Getirilerin kur artışlarına karşı desteklenmesi sürecek

Kur muhafazalı mevduat ve katılma hesaplarına ait eser, finansal istikrara katkı sağlanması, gerçek bireylerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerinin kur artışlarına karşı desteklenmesi, TL’ye olan inancın artırılması, tasarrufların daha uzun vadeye yayılması gayesiyle hayata geçirildi.

25 milyar liralık bütçe ayrıldı

Bu kapsamda, 2023 yılında mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması faaliyetlerine yönelik 25 milyar liralık bütçe öngörüldü.


“Kamu kaynakları verimli kullanılacak”

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Bakanlıkça yayınlanan “Performans Programı”nda, 2023 yılında, kamu kaynaklarının tesirli, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlere öncelik verileceğini, maliye siyasetlerinin şeffaf, seçici ve odaklı bir biçimde uygulanmaya devam edileceğini belirtilerek, kamu mali dengelerinde sapmaya müsaade verilmeyeceğini, iktisat ve maliye siyasetlerinin uygulanma süreçlerinde tüm taraflarla istişareye dayalı iştirakçi bir anlayışla hareket edileceğini vurguladı.

Girişimciliğin geliştirilmesine 860,5 milyon lira bütçe

Ayrıca Bakanlıkça, 2015 yılından bu yana üst fonlara kaynak transferi yetkisi ile Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu’na verilen taahhüt kapsamında sermaye transferleri gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalarla girişimcilik ekosistemi hem üst fonlarca birebir vakitte direkt fonlar tarafınca destekleniyor.


Girişim sermayesi bütçeleri

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, teşebbüs sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için 2023 yılında yaklaşık 860 milyon 523 bin lira, 2024 yılında 1 milyar 137 milyon lira, 2025 yılı için de 1 milyar 410 milyon lira bütçe öngörüldü.

Okumaya devam et...
 
Üst