Kamu yönetimleri bütçeleri düzenlenirken uyulacak kurallar belirlendi

Beykozlu

New member
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca hazırlanan Merkezi İdare Kapsamındaki Kamu Yönetimlerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

“BÜTÇE UYGULAMASINA TEMEL MUHASEBE KAYITLARI DİKKATE ALINACAK”

Buna bakılırsa, kesin hesap cetvelleri mali hizmetler ünitesi tarafınca, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallara uygun olarak, bütçe uygulamasına temel muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanacak.

DÜZENLEMELER BAKANLIKÇA YERİNE GETİRİLECEK

Bu hesaplar, Genel Müdürlükçe belirlenen müddetlerde ilgili bakan ve üst yönetici tarafınca imzalanmış olarak 4 nüsha halinde ilgili yönetimler tarafınca Bakanlığa gönderilecek. Yönetimlerin kesin hesaplarının Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesine ait düzenlemeler Bakanlıkça yapılacak.


BÜTÇE CETVELLERİ SIRALANDI

Kamu yönetimlerince düzenlenecek bütçe cetvelleri de yönetmelikte sıralanırken bu cetvellerin hangi ögeleri içerecek biçimde hazırlanacağı da açıklandı.

Bütçe uygulama sonuçları cetveli, kamu yönetimlerinin Bütçe Kanunu ile belirlenen programlara tahsis edilen ödenek ve bütçe sarfiyat gerçekleşmeleri ile gelir iddiası yapılan kamu yönetimlerinin bütçe gelir ayrıntılarını içerecek biçimde düzenlenecek ve ilgili bakan tarafınca imzalanacak.

BÜTÇE MASRAFLARI CETVELİ HAZIRLANACAK

Program bazında bütçelemeye geçilmesiyle birlikte, program bazında bütçe masrafları cetveli ile program ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe masrafları cetveli de hazırlanacak.

Kesin hesap cetvellerindeki ayrıntıların konsolide mizan detaylarıyle dengeli olması gerekecek. Kurumlardan gelen kesin hesaba temel cetveller ile mizanlardaki bilgiler içinde tutarsızlık olması halinde Bakanlık uyumsuzluğun giderilmesini ilgili kamu yönetiminden isteyecek. Bakanlıkça verilen müddet ortasında uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum Cumhurbaşkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına bildirilecek.


MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLDİRİMİ DE RESMİ GAZETE’DE

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Merkezi İdare Kesin Hesap Kanunu Teklifi eki cetvellerin düzenlenmesine ait Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirimi de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

PROGRAM BAZLI BÜTÇEYE NAZARAN DÜZENLEME

Bildirime nazaran, 2021 yılı prestijiyle Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nun ve kurum bütçelerinin performans asıllı program bütçe yaklaşımıyla hazırlanması niçiniyle bütçe uygulama sonuçlarını içeren ve kurum kesin hesap cetvellerinin icmali olan teklif eki cetvellerde değişikliğe gidildi. Bu gayeyle Merkezi İdare Kesin Hesap Kanunu Teklifi eki cetveller ile bunların düzenlenmesine ait tarz ve asıllar bir daha belirlendi.

Okumaya devam et...
 
Üst