E-fatura’ya mecburî geçiş süreci

Beykozlu

New member
Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB), 535 Numaralı Vergi Yöntem Kanunu Genel Tebliği’nde elektronik dokümanların kullanması ve kontrolüne yönelik değerli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliklere nazaran, yeni bildirimin bilgileri hakkında bilgi paylaşıldı

Buna nazaran, e-fatura ve e-arşive geçiş zaruriliği için belirlenen ciro limitleri aşağı çekilirken, e-faturaya geçmesi gereken kesimlere de yenileri eklendi. E-ticaret yapanlar için e-faturaya zarurî geçiş kaideleri değişti.

BRÜT SATIŞ HASILATI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz senelerda 10 milyon lira olan brüt satış hasılatı 2019 yılında yayınlanan bildirim ile 5 milyon liraya düşürülmüştü. Yapılan son güncelleme ile bu sayı bir kere daha düşürüldü. Buna bakılırsa 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon lira, 2022 ve müteakip hesap periyotları için 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler mecburî olarak e-faturaya geçiş yapacak.

Geçiş sürecinin, ilgili brüt satış yararının oluştuğu yılı takip eden temmuz ayının birinci gününe kadar tamamlanması gerekiyor.


VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARIN E-FATURA İÇİN LİMİT 50 BİN LİRAYA ÇEKİLDİ

birebir vakitte vergi mükellefi olmayanlar, tıpkı gün içerisinde 30 bin lira toplam fatura fiyatını geçmeleri durumunda e-arşiv faturası kesiyordu. Düzenleme ile bu limit 5 bin liraya düşürüldü.

VERGİ MÜKELLEFİ OLANLAR İÇİN LİMİT 2 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Vergi mükellefi olanlar için günlük 5 bin lira olan meblağ ise artık GİB tarafınca belirlenen fatura kesme sonu ile eşitlenecek. Her yıl güncellenecek bu hudut 2022 yılı için 2 bin lira oldu. Uygulamanın başlangıç tarihi 1 Mart 2022 olarak belirlendi.


E-İRSALİYE ZARURİLİĞİ 1 TEMMUZ’DA

2021 ve müteakip hesap periyotlarına ilişkin ciro haddinin 25 milyon liradan 10 milyon liraya indirildiği e-irsaliye uygulamasına geçiş mecburiliği 1 Temmuz 2022’ye kadar yapılacak.

Brüt satış hasılatı fiyatına nazaran e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022, tıpkı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2023 olarak kararlaştırıldı.

E-TİCARET YAPANLAR İÇİN DE KAİDELER DEĞİŞİYOR

Vergi Adap Kanunu Genel Tebliği’ndeki değişiklik ile bir arada e-ticaret de dahil olmak üzere e-fatura kullanıcılarının kapsamı genişletildi. Buna nazaran 2020 ve 2021 hesap devirleri için 1 milyon lira, 2022 yahut müteakip hesap periyotları için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçişleri zarurî oldu.


E-FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞUNA YENİ BÖLÜMLER EKLENDİ

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım yahut kiralama süreçlerini yapanlar ile bu süreçlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap periyotları için 1 milyon lira, 2022 yahut müteakip hesap devirleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar da 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya mecburî olarak geçecekler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme dokümanı almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de tıpkı tarih prestijiyle e-faturaya geçecek.

Okumaya devam et...
 
Üst