DTÖ | 2023’ten Haberler

Beykozlu

New member
Komite, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Üye Devletleri ile Hong Kong, Çin (mal ve hizmetler) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları için Şeffaflık Mekanizması kapsamında değerlendirdi. Anlaşma, 2019-2021 yılları arasında tüm taraflar için kademeli olarak yürürlüğe girdi. Ayrıntılar burada bulunabilir.

Endonezya, ASEAN adına anlaşmanın bölgesel ekonomik entegrasyonu derinleştirmeyi ve tüm tarafların ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçladığını söyledi. Hong Kong ve Çin, anlaşmanın ASEAN şirketleri ve hizmet sağlayıcıları için iş fırsatları açmayı ve her iki ekonominin gelişimi için daha elverişli bir ortam yaratmayı amaçladığını kaydetti.

Komite ayrıca Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) ile Türkiye (mal ve hizmetler) arasındaki serbest ticaret anlaşmasını da değerlendirdi. Revize edilen anlaşma 1 Ekim 2021’de yürürlüğe girdi.

EFTA adına Norveç, anlaşmanın modernizasyonunun her iki tarafın işlerinin genişletilmesi için elverişli bir ortam sağladığını vurguladı. Türkiye, modernleşmenin dünya ticaretindeki değişen eğilimleri yansıtmak için 1991 anlaşmasının kapsamını çeşitli alanlara genişlettiğini kaydetti.

Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın (CPTPP), Mal ve Hizmetlerin 19 Eylül 2021’de Peru için yürürlüğe girmesi de değerlendirildi.

Peru’nun anlaşmayı onaylaması, şirketlerin dünya GSYİH’sının yüzde 13’ünü ve dünya ticaretinin yüzde 15’ini oluşturan bir ekonomik blokta pazarlara daha kolay erişmesini sağlayacak. Peru, yatırım çekmek, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (MSME’ler) olmak üzere rekabet gücünü artırmak ve kadınların ekonomiye katılımını desteklemek istiyor. Diğer hedefler ise yeniliklerin teşvik edilmesi, istihdam yaratılması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma arayışıdır.

2023’te CPTPP’nin Başkanı olarak Yeni Zelanda, üyelerini dijital ticaretin kolaylaştırılmasının iyileştirilmesi, kapsayıcı sürdürülebilir ticaretin teşvik edilmesi ve dünya ticaretindeki iş politikaları ve uygulama değişikliklerinin uyumlu hale getirilmesi gibi son gelişmeler hakkında güncelleme fırsatı buldu. CPTPP’nin diğer bir amacı da, MSME’lerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu da dahil olmak üzere iş büyümesini desteklemektir.

Ayrıca üyeler, Birleşik Krallık ile Kuzey Makedonya arasında 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren Ortaklık, Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasını (mal ve hizmetler) görüştü.

Her iki taraf adına konuşan Birleşik Krallık, anlaşmanın Avrupa Birliği ile önceki anlaşma kapsamında mevcut olan ticaret tercihlerini belirlemeye devam ettiğini söyledi. 2022’nin dört çeyreğinde iki taraf arasındaki mal ve hizmet ticareti 2,3 milyar sterlin (2,6 milyar İsviçre frangı) idi ve toplam ikili ticaretin değeri 2013’ten bu yana dört kattan fazla arttı.

İngiltere ile Sırbistan arasındaki Ortaklık, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (mal ve hizmetler) ayrıca komite tarafından ayrı bir gündem maddesi altında tartışıldı. 20 Mayıs 2021’de yürürlüğe girdi.

Yine Sırbistan adına konuşan ve bir DTÖ gözlemcisi olan İngiltere, anlaşmanın büyük ölçüde Avrupa Birliği ile Sırbistan arasındaki İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını tekrarladığını ve her iki ülkenin işletmeleri için süreklilik ve öngörülebilirlik sunduğunu söyledi. Birleşik Krallık, iki taraf arasındaki toplam ticaretin değerinin 2022’nin dört çeyreğinde 860 milyon £ (982 milyon CHF) olduğunu ve toplam ikili ticaretin 2013’ten bu yana iki kattan fazla arttığını kaydetti.​

RTA’lardan gelen bildirimler


Komite, dördü yeni anlaşmalar ve bir anlaşmanın feshi ile ilgili olmak üzere, bölgesel ticaret anlaşmalarıyla ilgili altı yeni bildirim kaydetti.

Başkan, Yeni Zelanda Büyükelçisi Clare Kelly, mal ve hizmetleri ayrı ayrı saymak suretiyle, DTÖ üyesi olan 52 ve üye olmayan 35 RTA için olgusal bir sunum hazırlanacağını söyledi. Biri üye olmayan bir kişinin dahil olduğu yedi hizmet sözleşmesi için olgular, hizmet taahhütlerinin görüşülmesine kadar erteleniyor. Ayrıca, DTÖ Sekreterliği tarafından derlenen bir listeye göre, şu anda yürürlükte olan 56 RTA’nın DTÖ’ye bildirilmediğini de kaydetti.​

Komite çalışmalarının iyileştirilmesi


Başkan, üyeleri komitenin işleyişinin nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin son tartışmalardaki “önemli katılımlarından” dolayı övdü ve tartışmaların devam edeceğini söyledi. Üyeler ayrıca, DTÖ Sekreterliği’nin Komite’nin daha sonraki bir tarihte çevrimiçi olarak erişilebilecek olan güncellenmiş çalışma programına ilişkin sunumu için takdirlerini dile getirdiler. Ayrıca, Komite’nin işleyişini iyileştirmek için Sekretarya’nın usule ilişkin anlamlı değişiklikler yapmakla görevlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştılar.

Çin, komiteye sunduğu iletişimde, üyelerin anlaşmalarını zamanında iletmelerini sağlayarak şeffaflığın güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, dijital ve diğer yeni araçların kullanımının değerlendirilmesini önerdi. Çin’in iletişimi, gelişmekte olan ülkeleri raporlama yükümlülüklerini yerine getirmede desteklemeye de odaklandı.​

Komite’nin işleyişinin nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin tartışmalar, Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde dolaşan sorularla alevlendi.

Bir sonraki toplantı tarihi


Bir sonraki komite toplantısının 25-26’da gerçekleşmesi bekleniyor. eylül için planlandı

paylaşmak
 
Üst