DTÖ | 2023’ten Haberler

Beykozlu

New member
“Son üç yılda yaşanan şokların neden olduğu ticaret kesintileri, ekonomik güvenliği politika tartışmalarının ön sıralarına yerleştirdi. Ancak bu dönemde gördüğümüz şey, çok taraflı ticaret sistemine bağlı açık dünya ticaretinin ekonomik güvenlik için güçlü bir güç olduğu ve DTÖ üyelerinin gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel mallara daha iyi üretim ve erişim sağlamasıdır.” dedi. Genel Müdür Dr. Ngozi Okonjo-Iweala.

“G20 ekonomilerinin, ticaretin enflasyonist baskılara karşı koymak için bir araç olduğunun altını çizerek, ithalatı kolaylaştırmak için daha fazla adım atması memnuniyetle karşılanıyor. Özellikle gıda, yem ve gübre olmak üzere ihracat kısıtlamalarının sayısını ve kapsamını daha da azaltarak, dünya çapındaki insanlar için hayatı zorlaştıran fiyat dalgalanmasını azaltmaya yardımcı olmak için onları liderlik göstermeye çağırıyorum.”

G20 Ticaret İzleme Raporu, Şubat 2024’te yapılacak olan 13. DTÖ Bakanlar Konferansı’na (MC13) işaret ediyor; bu, DTÖ üyeleri için çok taraflı ticaret sistemini ve küresel ekonomiye sunduğu öngörülebilirliği güçlendirmek için önemli bir fırsat.

“G20 ekonomileri, ticareti kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasında itidal göstermeye devam etmeli ve açık ve karşılıklı yarar sağlayan ticareti desteklemede liderlik göstermelidir. MC13’e kadar inisiyatifiniz ve liderliğiniz sonuçlara ulaşmak için kritik öneme sahip olacaktır,” dedi DG Okonjo-Iweala.

Rapor, 2022’nin dördüncü çeyreğinde çöken ve 2023’ün ilk çeyreğinde trendin altında kalmış gibi görünen mal ticaretindeki keskin yavaşlamanın ortasında geliyor. Küresel mal ticareti hacmi büyümesinin 2022’de %2,7’den 2023’te %1,7’ye gerilemesi ve 2024’te %3,2’ye yükselmesi bekleniyor.

Rapor, DTÖ üyelerinin 2020’den bu yana önce pandemi bağlamında, ardından Ukrayna’daki savaş ve gıda krizi bağlamında artan yeni ihracat kısıtlamaları uygulamasına dikkat çekiyor. Bu gelişmeler ilk olarak Kasım 2022 G20 Ticaret Gözetim Raporu’nda detaylandırılmıştır.

Mayıs 2023’ün ortası itibariyle, DTÖ üye devletleri, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’da getirilen toplam 101’e kıyasla, gıda, yem ve gübreler üzerinde hala 63 ihracat kısıtlamasına sahip. Ayrıca, COVID-19 ile ilgili 21 ihracat kısıtlaması da yürürlüktedir. Bunlardan G20 ekonomileri, gıda, yem ve gübre üzerindeki ihracat kısıtlamalarının 19’unu ve pandemi ile ilgili ihracat kısıtlamalarının 12’sini elinde tuttu.

Her iki kriz sonrasında uygulamaya konulan ticaret kısıtlamalarının yörüngesinde de benzer bir örüntü gözlemlenmektedir. Başlangıçtaki ve genellikle geniş kapsamlı olan ihracat yasakları, daha sonra kotalar ve lisans gereklilikleri gibi diğer kısıtlamalarla değiştirildi ve birçoğu daha sonra DTÖ’ye bildirildi.

Rapor, bunun şeffaflık açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor: piyasalara net bilgi sağlıyor ve çok taraflı ticaret kurallarının gerekliliklerine bağlılığı yansıtıyor.

Raporlama döneminde, G20 ekonomileri mallar üzerinde 77 yeni ticareti kolaylaştırma ve 41 ticareti kısıtlayıcı önlem getirdi. Bunların çoğu ithalat önlemleriydi. G20 ticareti kolaylaştırma önlemlerinin ticaret hacminin 691,9 milyar ABD doları (Kasım 2022’deki son rapordaki 451,8 milyar ABD dolarından) ve ticareti kısıtlayıcı önlemlerin ticaret hacminin (160,1 milyar ABD dolarından 88,0 milyar ABD doları) olduğu tahmin edilmektedir.

Genel olarak, küresel mali krizden bu yana biriken G20 ithalat kısıtlamalarının tersine çevrildiğine dair herhangi bir işaret yok. 2022’nin sonunda, G20 ithalatının %11,1’i, 2009’dan beri getirilen ve halen yürürlükte olan ithalat kısıtlamalarından etkilendi.

Ticaret çarelerinin başlatılmasına gelince, dönemin ortalama rakamı son iki rapora göre biraz arttı, ancak 2020 zirvesinin altında kaldı. -Raporda yer alan mallara ilişkin COVID-19 ile ilgili ticari önlemler. Anti-damping önlemleri, başlatma ve durdurma açısından en yaygın ticaret önlemi olmaya devam etti.

2021’den bu yana başlatılan ticaret işlemlerinin sayısındaki önemli düşüş, üyelerin bölgelerinin iyi stoklanmış ve geniş bir ürün yelpazesine erişilebilir kalmasını sağlama çabalarından kaynaklanıyor olabilir.

Hizmet ticaretine ilişkin olarak, dönem boyunca G20 ekonomileri tarafından, örneğin bir hizmet sağlayıcının ticari varlığı veya bir üyenin gerçek kişilerinin Türkiye’de bulunması gibi, çoğunlukla ticareti kolaylaştırıcı nitelikte yaklaşık 34 yeni önlem getirilmiştir. başka bir üyenin bölgesi. Öte yandan, iletişim hizmetlerini etkileyen önlemler ve yabancı yatırım taramasına ilişkin yeni veya revize edilmiş politikalar gibi bazı yeni politikaların ticareti kısıtlayıcı olduğu ortaya çıktı.

Dönem boyunca, G20 ekonomileri, çevresel etkileri azaltmaya yönelik programlar, yenilenebilir enerji üretim programları ve enerji verimliliği ve dekarbonizasyon desteği dahil olmak üzere çok çeşitli yeni ekonomik destek önlemlerini uygulamaya koydu. Diğer önlemler, tarım sektörü için çeşitli sübvansiyon programlarını içeriyordu.

DTÖ Ticaret Gözetim Raporları, 2009 yılından bu yana DTÖ Sekreterliği tarafından hazırlanmaktadır. G20 üyeleri Arjantin; Avustralya; Brezilya; Kanada; Çin; Avrupa Birliği; Fransa; Almanya; Hindistan; Endonezya; İtalya; Japonya; Kore Cumhuriyeti; Meksika; Rusya Federasyonu; Suudi Arabistan Krallığı; Güney Afrika; Türkiye; Birleşik Krallık; ve Amerika Birleşik Devletleri.​
paylaşmak
 
Üst