DTÖ | 2023 haberleri

Beykozlu

New member
2016 yılında başlatılan Genç Profesyoneller Programı (YPP), DTÖ’nün Eğitim ve Teknik İşbirliği Enstitüsü tarafından denetlenen ve Küresel Güven Fonu tarafından finanse edilen bir teknik yardım programıdır. DTÖ Sekreterliği’nin çeşitliliği artırma ve üyelerin temsilini genişletme çabalarının bir parçasıdır.

Seçilen Genç Profesyoneller, organizasyonun ihtiyaç ve önceliklerine göre ve Genç Profesyonellerin ilgi alanlarına göre Sekreterliğin belirli bir departmanına atanır. Adaylar, Sekreterya’da bir yıl geçirerek kurumun çalışmalarını öğreniyor ve faaliyetlerine katkıda bulunuyorlar.

YPP, genç profesyonellerin değerli pratik deneyim kazanmaları için eşsiz bir fırsattır. YPP mezunları uluslararası kuruluşlarda (DTÖ dahil), ulusal hükümetlerde ve özel sektörde görev aldılar ve çok taraflı diplomasi ve küresel ticaret alanlarında çalıştılar.

Uygun ülkelerden 1 Ocak 2023’e kadar olan ve 32 yaşına kadar olan başvuru sahipleri başvurularını sunmaya davet edilir. Adayların programın diğer koşullarını da sağlaması gerekmektedir. Seçilen adaylar, Ocak 2024’ten itibaren bir yıl süreyle DTÖ Sekreterliğinde çalışacak.

Başvuru sahipleri, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin (LDC’ler) vatandaşları ve DTÖ üyesi olmalıdır. Çevrimiçi başvuru formu DTÖ e-Recruitment web sitesinde mevcuttur ve 13 Nisan 2023 tarihine kadar doldurulmalıdır. Sekretaryada profesyonel temsili olmayan DTÖ üyelerinin vatandaşlarına öncelik verilecektir.

2016 yılında başladığı programa toplam 89 profesyonel katılmıştır.paylaşmak
 
Üst