DTÖ | 2023 haberleri

Beykozlu

New member
kurs ne hakkında?


İngilizce olarak yürütülen ticaret ve toplumsal cinsiyet konulu DTÖ eğitim kursu, katılımcıların ticaret-cinsiyet bağlantısı ve DTÖ’nün bu alandaki rolü hakkındaki bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Kursun sonunda katılımcılar, ticaret politikalarının analizi ve geliştirilmesinde ticaret ve toplumsal cinsiyet kavramlarını ve araçlarını kullanabileceklerdir.

Program, dört gün boyunca sekiz canlı eğitim oturumunda derslere, tartışmalara, grup egzersizlerine ve etkileşimli beyin fırtınasına dayanmaktadır. Kurs, DTÖ’nün iki yıllık Teknik Yardım ve Eğitim Planı 2022-2023’ün bir parçasıdır.

Nasıl uygularım?


DTÖ’deki Daimi Temsilcilikleri aracılığıyla ticaretle ilgili teknik yardımdan yararlanabilecek tüm hak sahiplerine bir katılım çağrısı, bir başvuru formu ve bir davet mektubu dağıtıldı. DTÖ eğitim oturumlarına katılmaya uygun olan DTÖ üyelerinden hükümet yetkilileri başvuruda bulunmaya davet edilir. 15 Mart 2023’e kadar. Her aday, kendi makam/acente/bakanlığından bir motivasyon mektubu ve bir onay mektubu ve bir başvuru formunu Daimi Temsilciliğine sunmalıdır. Daha fazla bilgi burada bulunabilir.

En fazla 25 katılımcı seçilecektir. Seçilen katılımcılar, Nisan ayında bir saatlik çevrimiçi bilgilendirme etkinliğine davet edilecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen DTÖ’nün Ticaret ve Cinsiyet Birimi ile iletişime geçin: [email protected] .
paylaşmak
 
Üst