DTÖ | 2023 haberleri

Beykozlu

New member
DDG Ellard, MC12’nin başarıyla tamamlanmasının ardından çok taraflı ticaret sisteminin geleceği konusunda iyimser olmak için nedenler olduğunu vurguladı. Üyeler, tarım dışındaki birçok konuda anlamlı sonuçlar almayı başardılar” dedi. En önemlisi, üyeler, DTÖ’nün kural kitabına yeni bir bağlayıcı anlaşma – Balıkçılık Sübvansiyon Anlaşması – dahil ettiler.

Bu başarı, DTÖ’nün üyeleri için önemini ve derin jeopolitik çatlakların olduğu zamanlarda bile fikir birliğinin mümkün olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

Bununla birlikte DDG Ellard, çiftlik reformu, balıkçılık sübvansiyonlarına ilişkin ikinci müzakere dalgası ve MC12’nin COVID-19 aşılarına ilişkin TRIPS kararının olup olmayacağı da dahil olmak üzere Şubat 2024’te gerçekleşecek olan MC13’ten önce yapılması gereken işler olduğunu vurguladı. Genişletilecek teşhis ve terapötikleri, e-ticaret moratoryumunun olası uzantısını ve çeşitli geliştirme ile ilgili konuları uygulayın.

Ayrıca, okyanus sürdürülebilirliğini sağlamaya başlayabilmesi için Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının yürürlüğe girmesinin öneminin altını çizdi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için DTÖ üyelerinin üçte ikisinin anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini açıkladı. İsviçre ve Singapur, kabul belgelerini DTÖ’ye teslim eden ilk ülkeler oldu ve diğer birçok üye kabul sürecinde. Dinleyicilerden hükümet yetkililerini balıkların, okyanusun ve ona bağlı olanların geçim kaynaklarının iyiliği için bu işe öncelik vermeye çağırdı.

DDG Ellard, DTÖ’nün müzakere, uygulama ve uyuşmazlık çözümünden oluşan üç ayağında reform yapılması gerektiğini vurguladı. Yetkili, ne tür bir reforma ihtiyaç duyulduğu ve bunun nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda ortak bir anlayış geliştirmenin DTÖ üyelerine bağlı olduğunu kaydetti.

Anlaşmazlık çözümü reformuyla ilgili olarak DDG Ellard, MC12 üyelerinin “2024 yılına kadar tüm üyelerin erişebileceği eksiksiz ve iyi işleyen bir anlaşmazlık çözümü sistemine sahip olmak için tartışmalar yapmayı” kabul ettiğini hatırlattı. Uyuşmazlık çözümü sürecinde kesinlik olmamasının reform ihtiyacını daha da şiddetli hale getirdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri’nin anlaşmazlıkların çözümü reformu konusunda gayrı resmi müzakereleri başlatma konusundaki son taahhüdü memnuniyet verici bir gelişme olsa da, 2024’e kadar doğru yolda kalmak istiyorsak üyelerin bu süreci hızlandırması ve iyileştirmesi gerektiğini söyledi.

DDG Ellard, 2022’de sekiz yeni uyuşmazlık çözümü prosedürü ve halihazırda devam eden 18 panel prosedürü ile uyuşmazlık çözümü sisteminin durma noktasına gelmediğini vurguladı. Üyeler ayrıca tahkim ve MPIA (Çok Taraflı Geçici Temyiz Düzenlemesi) süreci dahil olmak üzere anlaşmazlıkları çözmek için alternatif yollara başvururlar.

DDG Ellard, devam eden tarım müzakerelerinde gıda güvenliğinin öneminin de altını çizdi. Ukrayna’da savaşın patlak vermesinden bu yana yem, gıda ve gübre piyasalarındaki durum genel olarak iyileşirken, bazı bölgelerdeki eğilimlerin endişe verici olduğunu kaydetti. Üyeleri çıkmaza girmiş pozisyonlarını terk etmeye ve küresel tarımsal ticaret kurallarını güçlendirmek için somut önlemler almak için gerekli tavizleri vermeye çağırdı.

DDG Ellard, DTÖ’nün çalışmalarının kalkınma yönü ve balıkçılık sübvansiyonları müzakerelerinde kalkınmanın nasıl ele alındığı hakkında yorum yaptı. Gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin balıkçılık sübvansiyon anlaşmasını uygulamalarına yardımcı olmak için kurulan güven fonuna atıfta bulundu. Buna ek olarak, müzakerelerin ikinci dalgasının, küçük ölçekli ve geleneksel balıkçılık sübvansiyonları dahil olmak üzere özel ve farklı muamele gibi gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren birçok konuyu içerdiğini söyledi.

Ayrıca, iklim krizinden gelişmekte olan ülkeleri özel olarak ilgilendiren bir konu olarak bahsetti. “İklim krizi daha da kötüleşiyor ve gelişen üyelerin çıkarlarını dikkate almayabilecek kararlara yol açan birçok tek taraflı, parçalanmış tepkiler görüyoruz” diye açıkladı.

DDG Ellard, çevresel mal ve hizmetlere yönelik tarifelerin ve tarife dışı engellerin kaldırılmasının önemini vurguladı. DTÖ tahminlerine göre, çevresel ürünlerin önündeki engellerin kaldırılmasının, bu ürünlerin küresel ihracatını 2030 yılına kadar %5 artırabileceğini ve bunun da net karbon emisyonlarında %0,6’lık bir azalmaya yol açabileceğini belirtti. Üyelerin çevresel mallar anlaşmasına ilişkin müzakereleri yeniden başlatmakla ilgilendiklerine dair işaretler olsa da, bu müzakereleri sürdürmek için daha fazla şevk gerektiğini söyledi.

DDG Ellard, “Böyle bir anlaşmanın temel sonuçları olabilir ve umarım üyelerimiz çabalarını artırmayı kabul edebilir ve bunu yapabilir” dedi.

DDG Ellard ile koltuk konuşmasının tam Habersuna buradan ulaşabilirsiniz.paylaşmak
 
Üst