Astronomi ile astroloji arasındaki fark nedir ?

Şefvaron

Global Mod
Global Mod
Astronomi ile Astroloji Arasındaki Fark

Astronomi ve astroloji, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden ikisidir. Bu iki bilim arasındaki temel fark, astronomi biliminin maddi gerçekleri araştırdığı ve astrolojinin ise öznel dünyayı incelediğidir.

Astronomi Felsefesi

Astronomi, gök cisimlerinin büyüklüğü, yerleri, hareketleri, özellikleri ve özellikleri hakkında bilimsel incelemeler içeren bir bilimdir. Astronomlar, gök cisimlerinin ve onların arasındaki ilişkilerin maddi gerçeklerini araştırmak için teorik ve deneysel yöntemleri kullanırlar. Astronomi, evrenin çalışma prensiplerini keşfe çalışmak için kullanılan bir araçtır.

Astroloji Felsefesi

Astroloji, gök cisimlerinin insan yaşamına ve insanların kişilik özelliklerine etkisine inanılan olağanüstü bir bilimdir. Astrolojiye göre, gök cisimleri insanların hayatlarını ve kişilik özelliklerini belirleyen yönlendirici güçlerdir. Astrolojide, insanların bazı kişilik özelliklerine, doğum zamanlarına ve mevsimlere göre astroloji haritaları çizilir.

Astronomi ve Astroloji Arasındaki Fark

Astronomi ve astroloji arasındaki temel fark, astronomi biliminin maddi gerçekleri araştırdığı ve astrolojinin ise öznel dünyayı incelediğidir. Astronomi, doğal olaylar ve gök cisimlerinin hareketleri ile ilgilidir. Bu, bölgeler arasındaki hava durumu ve yıldız pozisyonlarının gözlemi ve ölçülmesi anlamına gelir. Astroloji ise gök cisimlerinin insan yaşamına etkilerini inceler. Astrolojik haritalar insanların kişilik özelliklerini belirlemeye çalışır ve bazı olayların gelecekte gerçekleşeceği hakkında tahminler yapmaya çalışır.

Sonuç

Astronomi ve astroloji arasındaki en önemli fark, astronomi biliminin maddi gerçekleri araştırdığı ve astrolojinin ise öznel dünyayı incelediğidir. Astronomi, gök cisimlerinin büyüklüğü, yerleri, hareketleri, özellikleri ve özellikleri hakkında bilimsel incelemeler içerir. Astroloji ise gök cisimlerinin insan yaşamına etkilerini inceler. Astronomi, doğal olaylar ve gök cisimlerinin hareketleri ile ilgilidir.
 
Üst