Psöriazis yani sedef hastalığı

Bilgin

Global Mod
Global Mod
PSORİAZİS YANİ SEDEF HASTALIĞI

Psöriasis yani sedef hastalığı; kronik, inflamatuar bir hastalıktır ve yüklü olarak deri ve eklemleri fiyat. Hastalığın şiddeti hafifçeten şiddetliye değişebilmektedir. Karakteristik lezyonları, keskin hudutlu tabanı kızarık, üzeri gümüş beyazı renkli pullar ile kaplıdır. En sık, diz- dirsekler üzere travmaya yatkın bölgeleri fiyat. Ayrıyeten; saçlı deri, tırnak, genital bölgeler ve öbür beden yüzeylerini de etkileyebilir.

Dünya genelinde yaygınlığı net bilinmemekle birlikte genel popülasyonun yaklaşık %1-3’ünü etkilediği varsayım edilmektedir. Tabi ki, demografik bölge, yaş ve genetik faktörlere bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir. Yapılan biroldukca çalışmaya göre, sedef hastalığının şiddeti ile metabolik sendrom, kalpdamar hastalığı ve obezite üzere kimi hastalıklar içinde bir münasebet olduğu bilinmektedir. Bu niçinle, sedef hastalığı yalnızca deri yahut eklemleri etkileyen bir hastalık değil, hem de tüm beden sistemlerini etkileyebilen bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

Sedef hastalığının deri tutulum alanları biçimde görüldüğü üzeredir. Lakin; saçlı deri, göbek, tırnak, perianal bölge ve gluteal kıvrımda gözlenen lezyonlar hastalar tarafınca gözden kaçar ki bu alanlar sedef eklem tutulumu için bize risk sinyali veren alanlardır.

Hastaların birçoklarında, evvel deri semptomları gelişir; tıpkı vakitte, kimi hastalarda cilt ve eklem semptomları tıpkı anda ortaya çıkar ve % 10–15’te eklem tutulumu daha evvel görülür.

Sedef Hastalığı Genetiği: sedef hastalığı genetik istikameti olan bir hastalıktır. Bu niçinle yatkın bireylerde (enfeksiyon, gebelik, kalsiyum düşüklüğü, öteki hastalıklar için kullanılan ilaçlar gibi) birtakım tetikleyici niçinlerle ortaya çıkabilir.

Anne ve babanın her ikisinde sedef var ise çocukta sedef gelişme riski %41, yalnızca bir ebeveynde sedef var ise çocukta bu risk %14, kardeşte sedef var ise risk %6’dır.> %3,8

Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık mıdır?

Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Poligenik bir hastalıktır.

Sedef hastalığının şiddetini arttıran faktörler?

Enfeksiyonlar, D vitamini ve kalsiyum düşüklüğü, gebelik üzere endokrin bozukluklar, kullanılan birtakım ilaçlar, psikojenik gerilim, obesite, artmış alkol ve sigara kullanması sedef hastalığını arttıran faktörlerdendir.

Sedef hastaları hangi şikayetleri olduğunda eklem tutulumu olduğunu düşünmelidir?

Sedef hastalarının %80’inde tırnak tutulumu, %30’unda eklem tutulumu görülmektedir. Deri-eklem ortası müddet 7-10 yıl, tırnak-eklem ortası müddet 1-2 yıldır.

Bu niçinle, bilinen bir sedef hikayesi olmasa bile, Sedef artritli yani Sedef romatizmalı hastaların yaklaşık %15’inde fizik muayenede sedef cilt lezyonları gözlenir.

Eklem şikayetleri…

 • Sedef romatizmalı hastalarda kesin hastalık tanısı konulmadan yıllar evvel muhakkak bir hastalığa işaret etmeyen ( biz tabipler non spesifik diyoruz) eklem şikayetleri başlamaktadır, bu müddet 6 yıl önceye kadar gidebilir.
 • Bu hastaların bu periyotlarda rastgele bir eklem tutulumuna dair tipik bulguları olmayabilir.
 • Bu niçinle bilhassa eklem ağrısı olan, sabah tutukluğu, yorgunluk yahut topuk ağrısı tarifleyen hastalar denetime çağrılmalıdır.
 • Sabah katılığı yahut tutukluğu nedir? Nasıl anlayabiliriz?
 • Bunun için Yanlışsız sorunun sorulması yeterli!
  • Sabah kaçta kalkarsınız?
  • Sabahları hareketlerinizin daha rahat yahut en düzgün olması saat kaçta olur?( Bu müddet sabah tutukluğunun ne kadar sürdüğünü gösterir )
TIRNAK TUTULUMU

 • Tırnak yatağı değişiklikleri Sedef romatizmalı hastalarda daha sık rastlanır (%60-80). Sedef hastalarında %20-40’ında tırnak tutulur.
Tırnakta ne üzere değişiklikler olur?

 • Tırnak plağında çukurlaşma (pitting yani yüksük tırnak).
 • Tırnak kalınlaşması, bombelenmesi ve parçalanması.
 • Distal yahut lateral tırnak plağının, tırnak yatağından ayrılması (onikoliz).
 • Tırnağın altında turuncu-sarı alan (yağ lekeleri) oluşumu.
 • Tırnağın altında keratinöz malzeme oluşumu (hiperkeratoz).
Sedef Hatalığının Bedene Tesirleri Nelerdir?

Son senelerda Sedef hastalığının bedene olan tesirlerinin bildiğimiz deri, eklem ve tırnak tutulumundan ibaret olmadığı kalp-damar hastalıkları, obesite, metabolik sendrom, insülin direnci ve diyabet üzere birtakım hastalıkları da birlikteinde getirdiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

Pekala bu olumsuz tesirler nasıl oluyor birlikte bakalım…

Hareketsiz ömür, fast food besinlerin çok tüketimi üzere biroldukca niçinden dolayı aslında dünya fazla kilolu yahut obez olmaya hakikat gidiyor. Bilhassa orta ve şiddetli Sedef hastalarında, deri lezyonlarından dolayı her bireyin yapabileceği rutin aktivitelerden kaçınma ve toplumsal manada toplumdan çekilmesine yol açar. Deri lezyonlarının görünürlüğü yahut kepeklerinin dökülmesi kimi ortamlardan soyutlanmasını da birlikteinde getirir.

Yani; özetle bedendeki sedef lezyonlarının tutulumu kadar şiddetli psikososyal etkilenme görülebilmektedir.

Dışlanmış bireyler, kendini soyutlar ve tercih ettikleri sedanter ömür üslubu niçiniyle bir kısır döngüye girer ve obeziteye daha yatkın hale gelir. çabucak sonrasında yapılan araştırmalar şunu ortaya koydu ki; Aslında sedef hastaları yalnızca obeziteye değil, hastalıklara da daha yatkındır.

Okumaya devam et...
 
Üst